Activitatea Sahaja Yoga în România

SAHAJA YOGA – ROMÂNIA este o asociație non-profit înființată cu avizul Ministerului Culturii în ianuarie 1991, prin Sentința nr. 68 a Judecătoriei Sectorului 1 București.

Asociația își are sediul social în București, str. Odei nr. 30, sector 4.


La nivel local asociația își desfășoară activitatea prin structuri teritoriale fără personalitate juridică, denumite centre regionale. În prezent numărul centrelor regionale este de 37.

SCOP, OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

SCOPUL

Asociația are ca scop prezentarea și popularizarea cunoștințelor teoretice și practice de Sahaja Yoga.


Metoda de meditație SAHAJA YOGA, inițiată în 1970 de doamna Shri Mataji Nirmala Devi, este bazată pe experiența Realizării Sinelui, ca urmare a activării în ființa umană a energiei subtile Kundalini.

Experiența activării lui Kundalini – devenită accesibilă prin SAHAJA YOGA maselor largi – reprezintă împlinirea profețiilor Scripturilor tuturor religiilor despre o epocă a renașterii spirituale.

Ea aduce saltul final în evoluția conștiinței umane, care dobândește o nouă dimensiune: conștiința vibratorie. Realitatea și adevărul absolut ajung a fi percepute la nivelul sistemului nervos central.

Ca rezultat al acestei dezvoltări a conștiinței, evoluția spirituală se produce fără efort, individul redobândește virtuțile moralității, iar instalarea echilibrului fizic, mental și emoțional conduce la integrarea ființei și a personalității.

OBIECTIVE

 • împlinirea personalității individului prin transformare spirituală interioară, revelarea și dezvoltarea calităților interioare latente, dobândirea unei conștiințe superioare a echilibrului și armoniei;
 • realizarea unui echilibru social global bazat pe principiile eticii şi moralității;
 • promovarea idealurilor de toleranță și înțelegere între toate culturile lumii;
 • promovarea principiilor autoperfecționării, respectului reciproc, echității, compasiunii și toleranței în cadrul societății;
 • promovarea respectului față de natură.

ACTIVITĂȚI

Organizarea de:

Conferințe publice de prezentare a metodei Sahaja Yoga

Începând cu 1990 asociația organizează anual conferințe publice de prezentare a metodei Sahaja Yoga în centrele regionale, în alte orașe și comune. Vezi detalii.

Cursuri de inițiere și aprofundare a metodei Sahaja Yoga

Cursuri gratuite de inițiere și aprofundare în metoda Sahaja Yoga se desfășoară în prezent în peste 30 de orașe din țară. Vezi detalii.

Conferințe medicale 

Universitatea Ecologică București, Facultatea de științe cognitive și parapsihologie: Conferința “Medicină și tradiție indiană” susținută de doamna Shri Mataji Nirmala Devi – 2 august 1995. Vezi detalii.

Pavilioane în parcuri

Vezi evenimentele aici.

Expoziții de Sahaja Yoga și ale artiștilor sahaj

Câteva dintre acestea aici.

Manifestări artistice:

Spectacole de muzică și dans clasic indian

Asociația are mai multe grupuri specializate în interpretarea muzicii indiene clasice și devoționale, dintre care amintim SAHAJ GROUP, SANGEET LAHARI și NIRMAL BHAKTI.

Spectacole organizate în țară

Vezi detalii aici.

Concerte și turnee organizate în străinătate

Câteva dintre evenimentele organizate, găsiți aici.

Concerte de promovare a muzicii clasice indiene

Prin invitarea unor reputați artiști indieni, cu sprijinul Ambasadei Indiei la București. Detalii despre aceste evenimente puteți găsi aici.

Spectacole de prezentare a culturii și spiritualității indiene

Spectacole pe scenele din România

Puteți afla mai multe aici.

Spectacole dedicate copiilor:

 • Ploiești: Palatul Culturii, 31 mai 2003;
 • Filarmonica “Paul Constantinescu”, 28 mai 2005;

Tabere de artă:

 • Corbșori, Argeș – 2003: Tabăra internațională de studiu al muzicii clasice indiene;
 • Bogda, Timiș – 2004: Tabăra internațională „NirmalArt” de muzică și arte frumoase (cursuri de muzică și dans clasic indian, pictură și sculptură).

Spectacole de teatru

Detalii despre aceste spectacole găsiți aici.

Participări în emisiuni radio și tv

Prezentarea metodei Sahaja Yoga, a spiritualității și artei clasice indiene

Începând cu anul 1990, Sahaja Yoga a fost prezentă constant atât în emisiuni televizate cât și pe unde radio.

O listă cu apariții audio și video găsiți în acest articol.

Reportaje și interviuri la Radio și TV  

Realizate cu prilejul conferințelor publice, concertelor, târgurilor și expozițiilor. Detalii aici.

Lansări de carte și prezentări de film

Lansări de carte

O serie de conferințe și lansări de carte, despre care puteți afla aici.

Prezentări de film

„Immaculata – The Vision” și “NIRMALA DEVI – Freedom and Liberation”. Toate amănuntele despre acestea le puteți afla în acest articol.

Participări la târguri, festivaluri, seminarii din țară și străinătate

Saloane de carte

Târgul Internațional de Carte Bookarest, Festivalului Cărții “Cafeneaua literar artistică”, Festivalul “Carte și Arte” și Salonul Național de Carte.

Mai multe detalii aici.

Saloane medicale, de psihologie și terapii alternative

În cadrul acestor evenimente ”Sahaja Yoga – România” a susținut conferințe și workshop-uri de prezentare a metodei. Aflați detalii aici.

Alte târguri și festivaluri:

 • Festivalul medieval de la Sighișoara: edițiile 2000 – 2008 – stand Sahaja Yoga;
 • Târgului Național de Turism pentru Tineret, Casa de Cultură a Studenților București: 15 – 17 mai 2003;
 • TIBCO București, complexul ROMEXPO – edițiile 2003 – 2019.

Participări la Seminariile internaționale de Sahaja Yoga:  

 • Centrul Fundației Mondiale Sahaja Yoga de la Cabella Ligure, Italia: 1997 – 2020;
 • Seminarii internaționale în India la: Delhi, Pune, Chindwara: 1990 – 2009.

Editarea de publicații și înregistrări audio-video

Editarea de publicații și înregistrări audio-video de prezentare şi popularizare a metodei și culturii Sahaja Yoga.

Publicații

Lista acestora o găsiți aici.

Editări albume de muzică clasică indiană

Detalii despre albumele formațiilor SAHAJ GROUP și SANGEET LAHARI puteți găsi aici.

Editări video

 • „Age of Ascent” – o producție SAHAJA YOGA – ROMÂNIA 2000.
 • „Spirituality Enlightened” – CD-ROM interactiv – © LIBRA Communications 2000.
 • „Brâncuși about Brâncuși…” – o producție SAHAJA YOGA – ROMÂNIA 2001, cu ocazia anului Brâncuși (125 de ani de la naștere).
 • „Percepția Realității” – O producție filmografică intuitivă LIFE ETERNAL TRUST, © WND 2001.

Realizarea de programe în sprijinul unor instituții

Centre de Plasament și grădinițe

Cămine de bătrâni și veterani de război

Penitenciare

Minorități etnice

Lista acestora o găsiți aici.

Identitate pe web

Site-uri ale asociației „Sahaja Yoga – România”:

https://sahajayoga.ro

https://realizareasinelui.ro

Adresa site internațional SAHAJA YOGA:

https://www.sahajayoga.org