Realizarea de programe în sprijinul unor instituţii:

Centre de Plasament și grădinițe: 

 • Bucureşti 2001: Centrul „Pinocchio”, Centrele de ocrotire „Salvaţi copiii”, „Sfânta Maria” – sector 5, Centrele Nr. 1; 3; 9; 12 – sector 1, „S.O.S. – Satele Copiilor”;
 • Iași: mai 2002 – Centrul de plasament Bucium; decembrie 2007 – Centrul de zi de recuperare şi plasament a copiilor cu dizabilităţi;
 • Timișoara: decembrie 2002 – Azilul de noapte și două grădinițe;
 • Brăila: Decembrie 1999 – spectacol la Şcoala Specială de fete; ianuarie 2004 – Centrul de plasament Brăila;
 • Tichilești: 2004 – Centrul de Reeducare Tichilești;
 • Brașov: 14 februarie 2004, Orfelinatul „Poiana Soarelui”;
 • Slatina: noiembrie 2005 – Centrele de plasament “Zorile” și “Speranța”;
 • Balș: februarie 2008 – Centrele de plasament „Sfânta Maria” și „Floare de colț”.

Cămine de bătrâni, veterani de război:

 • Brăila: august 2001 – program la un cămin de bătrâni;
 • Iași:  2000 – Casa Armatei, Conferinţă culturală pentru Asociaţia veteranilor de război; mai 2002 – programe muzicale la căminele de bătrani “Centrul de îngrijire şi asistenţă socială ”Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” si “Sf. Parascheva”; 
 • Timișoara: decembrie 2002, ianuarie 2003 – Programe artistice la cămine de bătrâni din Timișoara, Bacova și Ciacova;
 • Reghin: februarie 2001 – Căminul de bătrâni Reghin.

Penitenciare:

 • Timișoara: 2000 – 2002 – Două cicluri de cursuri de Sahaja Yoga cu deținuții din Penitenciarul Timișoara.

Minorități etnice:

 • Iași: decembrie 2001 și 2002 – Teatrul ”Luceafărul” – Programe muzicale în cadrul spectacolelor dedicate Zilei Naţionale a Minorităţilor Etnice din România.