Sahaja Yoga – O descoperire fără precedent

Shri Mataji a dezvăluit lumii cunoașterea și practica Sahaja Yoga începând cu anul 1970.

Meditația Sahaja Yoga este bazată pe experiența Realizării Sinelui, ca urmare a activării în ființa umană a energiei subtile de natură divină numită Kundalini.

Prin metoda inițiată de Shri Mataji, experiența activării lui Kundalini a devenit accesibilă maselor largi.

Procesul transmiterii acestei experiențe en masse anunță împlinirea profețiilor Scripturilor tuturor religiilor și tradițiilor despre o epocă a renașterii spirituale.

Realizarea Sinelui

Realizarea Sinelui reprezintă saltul final în evoluția conștiinței umane, care dobândește o nouă dimensiune – conștiința vibratorie, prin care realitatea și adevărul absolut pot fi percepute la nivelul sistemului nervos central.

Ca rezultat al acestei dezvoltări a conștiinței, evoluția spirituală se produce fără efort, individul redobândește virtuțile moralității, iar instalarea echilibrului – fizic, mental și emotional – conduce către integrarea ființei și a personalității.

Shri Mataji explică faptul că trezirea acestei energii este imperios necesară pentru obținerea păcii la nivel global. 

„Lumea se află într-o stare de criză care va fi rezolvată doar de către oameni iluminați. Trezirea lui Kundalini iluminează, iar Sahaja Yoga trezește energia Kundalini în mod spontan”

SHRI MATAJI

Sahaja Yoga în România

De peste 35 de ani Shri Mataji a călătorit neobosit în întreaga lume, a ținut mii de conferințe publice în cadrul cărora a dat Realizarea Sinelui în masă, a acordat numeroase interviuri pentru televiziuni și posturi de radio, a fost subiectul altor mii de articole de presă.

În România, Shri Mataji a susținut  6 conferințe publice de Sahaja Yoga, în perioada 1990 – 1996:

 – 16 și 17 octombrie 1990 – Sala Palatului, București;

 – 21 iulie 1992 – Sala Polivalentă, București;

 – 7 septembrie 1993 – Sala Polivalentă, București;

 – 2 septembrie 1994 – Sala Polivalentă, București;

 – 1 august 1995 – Sala Polivalentă, București;

 – 9 iulie 1996 – Sala Polivalentă, București.

La 2 august 1995, Domnia Sa a fost invitată de către Universitatea Ecologică din București să susțină o  conferință medicală  cu tema “Medicină și tradiție indiană”, prilej cu care i s-a acordat titlul de „Doctor în Științe Cognitive” de către această instituție.

Integrare prin Sahaja Yoga

Discursul său subliniază importanța serviciului public și a sacrificiului confortului personal, afirmă integrarea tuturor religiilor, care trebuie respectate și înțelese ca expresii ale unei spiritualități comune.

Viața sa a fost o cruciadă împotriva sectarismului îngust și a rasismului, împotriva violenței și a falșilor maeștri spirituali care își inșală și manipulează discipolii.

A militat și militează deopotrivă pentru pacea mondială, pentru protecția copiilor, a familiei și a valorilor fundamentale.

Milioane de oameni, fără deosebire de rasă, religie, vârstă sau statut social practică astăzi Sahaja Yoga în peste 100 de țări din întreaga lume.

Meditația și tehnicile de echilibrare Sahaja Yoga sunt predate și în cadrul unor programe specializate, în diverse instituții, în spitale, în centre de reabilitare pentru tratarea cazurilor de dependență de alcool și droguri.

Tot mai multe cercetări științifice și clinice publicate atestă eficacitatea metodei ca terapie alternativă în tratarea a numeroase afecțiuni.

Sahaja Yoga este predată în mod gratuit. Cum potențialul conștientizării sinelui este înnăscut în fiecare ființă umană, acesta nu poate deveni scopul vreunei afaceri și nu poate argumenta obținerea de beneficii bănești.

“Nu putem plăti pentru evoluția noastră spirituală”

SHRI MATAJI