CURSURI DE SAHAJA YOGA ÎN ROMÂNIA

ALEGE: ONLINE

15 lecții pe teme diferite

Suntem un grup de profesioniști din diferite medii, iar ceea ce ne-a unit este dorința și credința comună că toate resursele de care avem nevoie pentru o viață mai echilibrată se află deja în noi.

În cadrul cursului vom lămuri câteva concepte cheie din perspectiva nevoilor omului, coroborate cu o perspectivă nouă, subtilă în plan energetic.

Ne privim pe noi înșine în integralitatea noastră ca ființă ce are la bază un sistem complex ce cuprinde aspecte de tip fizic, psiho-emoțional, mental dar și spiritual.

Obiective:

  • cum să ne menținem în echilibru
  • cum să comunicăm mai eficient
  • cum să facem față anxietății
Shri Mataji Nirmala Devi zâmbind căutătorilor.

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI

O viață dedicată umanității

Shri Mataji și-a dedicat întreaga viață emancipării umanității, oferind acesteia metoda gratuită de meditație

SAHAJA YOGA

Își desfășoară activitatea în cadrul unor organizații nonprofit care activează în peste 100 de țări, în baza principiilor de moralitate, spiritualitate, promovarea diversității culturale și implicarea în problemele comunității.

Practica meditației în Sahaja Yoga este simplă și poate fi ținută acasă sau la serviciu, singur sau împreună cu alții. Shri Mataji a subliniat faptul că retragerea din societate pentru a dobândi iluminarea spirituală nu a fost necesară. Principiul de bază al tehnicii este trezirea acestei energii care există în fiecare și rămâne alegerea oricărui individ de a începe și a practica aceasta. Este mai degrabă o experiență de meditație fără efort decât un exercițiu de atenție sau concentrare.

Shri Mataji Nirmala Devi este o personalitate unică în istoria spiritualității pentru că este prima și singura care a oferit experiența Realizării Sinelui în masă. Domnia Sa a declarat că este dreptul din naștere al tuturor ființelor umane, indiferent de religie, rasă, naționalitate sau circumstanțe, de a-și primi Realizarea Sinelui.

A insistat asupra faptului că nu se poate plăti pentru adevăr sau pentru cunoașterea sinelui.  Așadar, Realizarea Sinelui a fost și va continua să fie oferită gratuit.

Meditația Sahaja Yoga este tehnica dezvoltată de Shri Mataji pentru a susține conștientizarea experimentată prin Realizarea Sinelui. Cuvântul Sahaja înseamnă „spontan” și, de asemenea, „înnăscut”, descriind această energie subtilă (Kundalini) care există în fiecare ființă umană.

Contrar credinței larg răspândite, Yoga nu înseamnă o succesiune de exerciții sau posturi, ci înseamnă de fapt „a uni”. Individul se unește cu Sinele său real sau, altfel spus, conștiința individuală se unește cu conștiința colectivă. Atunci când are loc această unire, forța integratoare a lui Kundalini aduce echilibru și pace atât în interiorul individului, cât și între persoane.

O caracteristică unică a meditației Sahaja Yoga este faptul că ea nu oferă o singură cale fixă către spiritualitate. Nu există restricții privind dieta și nici obligații religioase. Fiecare practicant are opțiunea de a-și alege propria cale, ritmul devenirii și scopurile spirituale.

Niciun individ nu este forțat să urmeze o anume cale, nu există un punct de intrare prescris și fiecare cale liber-aleasă este perfect flexibilă, un proces viu, adaptabil nevoilor și circumstanțelor specifice.

Meditația Sahaja Yoga POATE FI PRACTICATĂ DE CĂTRE ORICINE, indiferent de vârstă, nivel de educație, stare materială, etnie sau religie, aplicabilitatea ei este tot atât de vastă precum nevoile societății moderne.

Cursurile, susținute de voluntari în întreaga lume, sunt PUBLICE ȘI GRATUITE.

VIDEO

Conferințe publice

Shri Mataji Nirmala Devi a ținut mai mult de 3000 de discursuri publice înregistrate, în întreaga lume.

În discursurile Sale din România, Shri Mataji s-a referit la

calitățile spirituale

deosebite ale românilor.