Shri Mataji Nirmala Devi

Shri Mataji – Un Horoscop Excepțional

   Așa cum am promis în numărul precedent, continuăm publicarea răspunsurilor trimise la redacție de către cititori, ca urmare a TESTULUI DE ASTROLOGIE apărut în numărul 1 al revistei noastre ”Yoga Spontană”.

Doamna ing. Atena Duică din București ne-a trimis următoarea caracterizare (astrograma se află reprodusă pe coperta revistei):

„Horoscopul prezintă 31 de aspecte majore ale planetelor, după cum urmează:


1. Conjuncții:


Mercur – Uranus; Soare – Mijlocul Cerului; Lună – Marte; Pluton – Ascendent.


2. Opoziţii:


Jupiter – Lună; Jupiter – Marte; Venus – Neptun.


3. Cuadraturi:


Jupiter – Neptun; Neptun – Lună; Neptun – Marte; Lună – Venus; Marte – Venus; Venus – Jupiter.


4. Trigoane:


Jupiter – Mercur; Jupiter – Uranus; Mercur – Pluton; Mercur – Ascendent; Uranus – Pluton; Uranus – Ascendent; Jupiter – Pluton; Jupiter – Ascendent; Venus – Saturn.


5. Sextile:


Saturn – Neptun; Pluton – Lună; Ascendent – Lună; Ascendent – Marte; Pluton – Marte; Lună – Mercur; Lună – Uranus; Marte – Mercur; Marte – Uranus.

Avem în față astrograma unei native de excepție. Este dificil să vorbești și să scrii despre acest horoscop puternic, care reprezintă o persoană supremă, dincolo de laude și de cuvinte.

Oricât ar părea de necrezut, este vorba de o personalitate unică, absolută, care trebuie pusă în relație cu etapa supraumană în procesul dinamic al evoluției omenirii. Este astrograma învățătorului care a deschis un nou ciclu de cunoaștere în care știința, filosofia și spiritualitatea sunt sintetizate într-o înțelegere integrată.

Semnele zodiacale sunt împărţite în semne masculine şi semne feminine, în semne de zi şi semne de noapte. O persoană energică aparţine unui semn masculin şi un horoscop puternic presupune o combinaţie a semnelor masculine şi feminine, a semnelor de zi şi de noapte în care se găsesc planete demne şi puternic aspectate.

Soarele la 0° în Berbec în conjuncţie cu Mijlocul Cerului se găseşte în semnul masculin de exaltare maximă, în poziţia cea mai minunată.

Nota caracteristică este energia, o energie imensă, o voinţă puternică. În această poziţie, Soarele reprezintă scânteia originalităţii şi semnifică supremaţia nativei asupra universului, a sinelui spiritual asupra lumii materiale, a lucidităţii asupra condiţionărilor.

Semnele sunt ierarhizate prin combinaţia care există în temă.

Astfel, în semnele masculine se află Soarele, Neptun, Saturn, Venus şi Mijlocul Cerului.

În semnele feminine se găsesc Luna, Marte, Pluton, Jupiter, Mercur, Uranus şi Ascendentul.

Pe de altă parte, în semnele de zi se află Soarele, Luna, Marte, Pluton, Neptun, Mijlocul Cerului şi Ascendentul, iar în semnele de noapte Saturn, Jupiter, Venus, Mercur şi Uranus.

Rotaţia Pământului în jurul Soarelui defineşte semnele zodiacale; rotaţia Pământului în jurul propriei axe defineşte casele astrologice.

Cele 12 case astrologice reprezintă în temă 12 puncte cardinale ale personalităţii nativei. Casele sunt rezervoarele planetelor.

Un horoscop puternic este un horoscop cu planete demne (aflate în semnul pe care îl stăpânesc, sau în semnul de exaltare) în case cardinale (casele I, IV, VII, X).

În astrograma de faţă Soarele este în exaltare în vârful casei X, Saturn este în exaltare în casa IV, Pluton este în vârful casei I. Planeta care stăpâneşte semnul – Luna – este în exaltare în casa XI; ea este stăpâna horoscopului. Ascendentul se află în Rac.

Singura planetă debilă este Mercur în Peşti; dar, atenţie ! aceasta numai la prima vedere, căci Mercur este planeta care îşi schimbă natura după planeta cu care face cel mai apropiat aspect şi Mercur se află la 13° în Peşti în conjuncţie cu Uranus la 14° în Peşti.

Nativa s-a născut în ziua echinocţiului de primăvară, la ora 12. În acel moment, Soarele se afla exact la meridian în toată gloria sa. El conferă în această poziţie strălucire, originalitate, optimism, inspiraţie, entuziasm şi curaj.

Modul de a vorbi este plin de francheţe; nu există teamă şi îngrijorare atunci când sunt atacate moduri de viaţă statornicite, credinţe şi dogme care opresc progresul spiritual.

Profunzimea nativei este insondabilă, dar această profunzime clocoteşte de bucurie. Dânsa posedă capacitatea de a crea momente de estetică pură din nimic, doar cu extraordinarul simţ al umorului său foarte fin.

În comportamentul faţă de oameni, este complet deschisă şi directă. Înfăptuieşte orice, cu o totală implicare, şi în acelaşi timp cu o detaşare totală.

Nativa radiază iubirea neţărmurită, pacea eternităţii, înţelepciunea profundă, modestia maiestuoasă şi inocenţa copilului. Întruchipează nobleţea, generozitatea, simplitatea.

Cunoaşterea sa trece dincolo de cunoaşterea umană. Poate dormi pe piatră sau sub cerul liber; poate trăi în orice mediu fără să simtă vreun disconfort; poate mânca orice mâncare cu aceeaşi plăcere.

Soarele este izvorul de la care vin razele. Luna este lupa care le prinde şi le focalizează. Ea reflectă lumina Soarelui şi o distribuie.

Poziţia Lunii într-o temă personală ne arată aria experienţei de viaţă care ajută la împlinirea potenţialului pe care îl dă Soarele. Aici Luna este stăpâna Ascendentului; este deci stăpâna horoscopului. Ea se află în Taur, deci instabilitatea caracteristică Lunii este aici echilibrată prin tenacitatea şi hotărârea Taurului.

Tema indică un conducător spiritual de prestigiu, venerat de oamenii din toată lumea.

Importanţa familiei joacă un rol suprem în învăţăturile spirituale, iar propria viaţă redă acest lucru.

Soţie, mamă, bunică – îşi dăruieşte timpul său vieţii de familie, obligaţiilor sociale şi discipolilor săi, într-un mod total, plin de profunzime. Este mai presus de orice o Mamă.

În zâmbetul nativei, în căldura vocii, în blândeţea privirii, maternitatea vibrează cu o iubire, o gingăşie şi o bunătate care ating perfecţiunea.

Dânsa acordă binecuvântările cu o nemărginită generozitate. Este vorba de o mamă extrem de binevoitoare şi sensibilă, care îşi revarsă dragostea către toate fiinţele sensibile.

Nativa se află mai presus de frustrări, de resentimente, dincolo de invidie, meschinărie, aviditate, mânie, vanitate; dincolo de intrigă şi minciună. Este cea care răsfrânge asupra tuturor bucurie şi pace; cea care dăruieşte cunoaşterea – cunoaşterea lui Dumnezeu Cel Atotputernic.

Neataşată şi netulburată, lipsită de egoism, munceşte zile şi nopţi pentru ridicarea spirituală a oamenilor din lumea întreagă.

Jupiter este un principiu de expansiune, de dezvoltare, o funcţie de organizare. Planeta reprezintă într-o temă individuală tendinţele spirituale, aspiraţiile sociale, simţul responsabilităţii. Este un factor al onestităţii, al sociabilităţii, al plenitudinii.

În temă, Jupiter este plasat în casa V şi aspectat puternic de Venus, Mercur, Uranus, Neptun, Pluton, Lună şi Marte. El desemnează capacitatea nativei de a se bucura de bunurile spirituale şi materiale; facultatea personală de a gestiona şi administra; înţelegerea perfectă a colectivităţii care poate uni resursele şi posibilităţile, le poate combina şi astfel poate desăvârşi activităţile necesare celui mai înalt ţel.

Poziţia lui Jupiter în casa V indică pe Învăţătorul Lumii, un Învăţător care reprezintă raţiunea şi umanismul, optimismul şi bunăvoinţa, dăruind regatul Cerului şi Pământului, dar el este, de asemenea, trăsnetul şi fulgerul devenind mânia divină. Trăsnetele se abat fără milă asupra celor care strică ordinea lumii.

Dânsa este învăţătorul care prezintă o stăpânire totală a cunoaşterii supreme şi care dă posibilitatea de a verifica experimental autenticitatea acestei învăţături.

Natură generoasă, nativa nu este ataşată de nici o posesiune materială; cerinţele sale personale sunt minime şi cheltuielile sale personale la fel.

Saturn indică aptitudinea de a aprecia durata şi conţinutul eforturilor, previziunea obiectivelor; este un strateg. Planeta este un factor de logică şi integritate.

În Balanţă, Saturn este exaltat, indicând datoria, sacrificiul personal şi felul în care nativa înţelege autodisciplina. Planeta conferă logică judecăţilor, imparţialitate şi detaşare.

Răbdarea nativei în abordarea oricărui gen de probleme arată capacitatea neutralizatoare a dragostei exprimate de o poziţie integrată şi echilibrată. O astfel de răbdare este posibilă deoarece dânsa este întruchiparea perfectei modestii.

Neptun reprezintă crezurile şi iluziile. Planeta este puternic aspectată de Jupiter, Saturn, Venus, Lună şi Marte. Rezultă că nativa posedă arta desăvârşită de a se ascunde – Zeiţă a Iluziei; din Mama liniştită şi demnă care se ocupă de gospodărie şi de copii, devine un leader spiritual puternic şi deschis, care stăpâneşte la perfecţie o retorică plină de pătrundere psihologică.

Nu este uşor să recunoşti după astrogramă această mare personalitate de excepţie care reprezintă în acelaşi timp şi „Marea Iluzie”.

Marea Cruce sau Marele Careu (combinaţie care constă în două opoziţii a patru planete care sunt în cuadratură între ele) din astrogramă, format din Jupiter, Neptun, Venus şi conjuncţia Lună-Marte îi poate înşela pe astrologii care ştiu că această combinaţie reprezintă o totală disipare a energiei nativului.

În astrograma pe care o avem în faţă, planetele care formează Marele Careu primesc toate aspecte benefice de la planetele aflate în demnitate, iar Luna – despre care am spus că este exaltată şi stăpână a horoscopului – intră în componenţa Careului.

Este vorba de un horoscop puternic şi efectul Marelui Careu este diametral opus celui dintr-un horoscop slab: el este acela al unei surse inepuizabile de energie.

Pluton reglează toate activităţile constructive şi distructive; este un factor al eficacităţii, iniţiativei şi afirmării. Intr-o temă personală, Pluton indică modul cum este orientată viaţa nativului de către forţe subtile care nu pot fi controlate.

În temă, Pluton este în conjuncţie fixă cu Ascendentul; în trigon cu Jupiter, Mercur şi Uranus; în sextil cu Luna şi Marte. Pluton îl reprezintă aici pe Zeul Justiţiei – el cântăreşte atât acţiunile bune cât şi pe cele rele; distruge păcătoşii şi răsplăteşte învingătorii.

Astrograma cuprinde toate aspectele majore între planete: conjuncţii, cuadraturi, opoziţii, trigoane şi sextile.

Marele Trigon din astrogramă este format de Jupiter cu conjuncţia Mercur-Venus şi cu conjuncţia Pluton-Ascendent.

Trigonul Jupiter-Mercur este favorabil pentru cei angajaţi în educaţie înaltă. Mintea este cuprinzătoare, tolerantă şi rapid înţelegătoare.

Aspectul implică cinste şi integritate, deoarece este tendinţa naturală de a acţiona moral şi etic. Trigonul Jupiter-Pluton indică o credinţă care poate muta munţii. El aduce o vastă putere de regenerare spirituală şi fizică.

Viaţa spirituală este caracterizată de voinţă direcţionată constructiv. Nativa are abilitatea de a medita şi de a-şi focaliza concentrarea în aşa fel încât transformă inspiraţia spirituală în manifestare concretă.

Puterea creatoare este teribilă. Dânsa posedă capacitatea de a-şi transforma viaţa şi lucrurile care o înconjoară; puterea de pătrundere care o determină să ştie instinctiv ce este bine şi ce este rău în orice situaţie şi ce trebuie făcut ca totul să iasă bine.

Trigonul Mercur-Pluton conferă minţii capacitatea de a înţelege realitatea în termenii energiilor care se întrepătrund – înţelegerea cauzelor manifestărilor exterioare.

Toate aspectele planetelor duc la concluzia că este vorba de o personalitate unică, fără precedent în plan spiritual.

Nativa este învăţătorul care transformă conştiinţa discipolului într-o nouă dimensiune. Este suficient ca oamenii să o privească, pentru a-şi ameliora sănătatea”.

Shri Mataji Nirmala Devi - Harta astrogramei - Horoscopul lui Shri Mataji

În continuare, prezentăm cititorilor horoscopul nativei, care a fost publicat în revista NIRMALA YOGA. Acesta ne-a fost pus la trimis de către dl. Andrei-Valentin Raţiu, din Bucureşti, căruia îi aducem mulţumirile cuvenite:

„În ziua de 21 martie 1923 la ora 12, Soarele se afla exact pe meridian în toată gloria sa. Fiind la 0° în Berbec, sau la 30° în Peşti, Soarele formează în această poziţie o Raja-Yoga (adică aspectul de conducător şi de proeminenţă în viaţă), înzestrată cu strălucirea şi puterea Soarelui.

Ascendentul se află în Rac la 8°. Ascendentul în Rac face din nativă Mama Universului, Jaganmata, deoarece Ascendentul este puternic aspectat de cinci planete: Jupiter, Mercur, Uranus, Marte şi Lună, în timp ce este ocupat de Pluton care formează el însuşi trigoane cu trei din cele cinci planete şi sextile cu celelalte două.

Puterile sale spirituale provin îndeosebi din această combinaţie a aspectelor în unghiurile astrogramei. De asemenea, poziţia planetei vieţii spirituale, adică Neptun, în a doua casă arată că acumularea de bogăţie este de natură spirituală.

Este interesant de observat că poziţia curentă a lui Neptun în tranzit este apropiată de cupsida casei a şasea. Aceasta indică faptul că principala sa activitate în anii ce vor veni, va fi exclusiv în acest domeniu.

Stăpâna Ascendentului este Luna care e exaltată în Taur, puternic poziţionată în casa XI, în conjuncţie cu Marte, care este Lakshmi-Yoga şi o investeşte cu divinitate. Ea e încarnarea lui Mahalakshmi. E sortită să aibă o viaţă bogată ca o zeiţă.

Originea aristocrată e indicată de Saturn exaltat în casa IV care, fiind stăpân al casei VII (Capricorn), a adus-o la căsătoria cu o persoană oficială importantă.

Acelaşi Saturn formează Vairagya, adică o respingere a vieţii lumeşti şi renunţarea.

Jupiter, puternic aspectat în casa V, face din dânsa o Mamă-Invăţător şi, deoarece formează trigoane cu trei planete puternice şi cuadratură cu două, fiind în opoziţie cu alte două, nativa va avea o viaţă plină de evenimente ca Învăţător Mondial. Aceasta îi va aduce un mare renume, fiind urmată de o mare mulţime din întreaga lume şi va avea multe conflicte cu forţele Răului.

Saturn, în exaltare în casa IV, conferă longevitate, o mare distincţie către sfârşitul vieţii, multă putere atât spirituală, cât şi temporală, dar şi o înclinaţie către anumită singurătate la bătrâneţe.

Celebritatea internaţională e indicată de prezenţa unui Uranus puternic în casa IX, formând trigoane cu Jupiter şi Pluton şi sextile cu Marte şi Luna.

Cuadratura între Lună-Marte, Venus, Jupiter şi Neptun arată că unele dintre planurile nativei pot fi împiedicate de activităţile obstrucţioniste ale forţelor negative, ale Răului.

De asemenea, dânsa va trebui să-şi urmeze drumul printre loialităţi şi ţeluri conflictuale ale unor aşa-zişi discipoli care sunt, de fapt, duşmani deghizaţi.

Dar, în pofida tuturor, îşi va afla calea spre obiectivul vieţii sale, adică Realizarea Sinelui la scară universală ! 

Articolul redactat de dl. Dan Costian este preluat din revista ”Yoga Spontană” – nr. 4.